NEI!!!! Dat neit Kannerbuch vum Susy Schmit,

"Ouschterstress mam Kleeschen", ass do!!!!

Aviation Weather

Aviation Weatherhttp://aviationweather.gov/adds/tafs/?station_ids=ellx&std_trans=standard&submit_both=Get+TAFs+and+METARs

Dir kritt et iwwerall hei:

  1. -Librairie Ernster

  2. -Librairie Libo

  3. -Librairie Zimmer - Diekirch

  4. -Librairie Diderich - Esch-s-Alzette

  5. -LORD.LU zu Rollingen/Mersch

  6. -Bei eis natiirlech och...


  1. -Einfach op d'Buch klicken, fir méi Informatiounen